Publication
Title
Philip Vermoortel, De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden? Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1994, 346 p.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
0038-7479
Volume/pages
37:2-3(1995), p. 243-245
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference