Publication
Title
De aansprakelijkheid van de bank jegens de borg bij kredietverlening aan een insolvabele consument (noot onder Vred. Kortrijk, 7 februari 1995)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
58 :42 (1994-1995) , p. 1447-1451
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference