Publication
Title
Hoeveel adders schuilen nog onder het Lilse gras?
Author
Abstract
Als student Biologie schreef ik in 2012 mijn masterthesis getiteld: Beleidsondersteunend onderzoek naar een relictpopulatie van de adder (Vipera berus) in Lille, Antwerpen. Onderdeel hiervan was het schatten van de populatiegrootte en het controleren van de verspreiding van de adderpopulatie in de Visbeekvallei. Dit resulteerde in het bevestigen van de aanwezigheid van adderpopulaties in twee, effectief gescheiden percelen. De populatiegroottes werden geschat op 30 en op 4 dieren. Beide populaties zijn zeer klein en lijken bovendien onderhevig aan het crowding effect. Om de soort opnieuw een toekomst te geven in Lille is het noodzakelijk dat er voorzien wordt in een robuuste verbinding tussen beide adderpercelen.
Language
Dutch
Source (journal)
ANTenne : tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie. - Antwerpen, 2007, [++++]
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
2030-4366
Volume/pages
7 :1 (2013) , p. 10-14
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference