Publication
Title
Daffodil
Author
Language
English
Source (book)
Witboek : goede praktijken in dynamische en contextuele evaluatie van het functioneren van kinderen met specifieke noden
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2012
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.01.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference