Publication
Title
Daffodil
Author
Language
English
Source (book)
Witboek : goede praktijken in dynamische en contextuele evaluatie van het functioneren van kinderen met specifieke noden
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2012
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference