Publication
Title
Het DAFFODIL-project : naar een meer dynamische, handelingsgerichte evaluatie van het functioneren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Epos nieuwsbrief
Publication
2012
Volume/pages
(2012)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference