Title
Het DAFFODIL-project : naar een meer dynamische, handelingsgerichte evaluatie van het functioneren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
other
Publication
Subject
Human medicine
Source (journal)
Epos nieuwsbrief
Volume/pages
(2012)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle