Publication
Title
CCB, Antilope en andere projecten: enkele samenwerkingsinitiatieven inzake collectievorming en documentverschaffing tussen Belgische universiteitsbibliotheken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Open
Publication
1995
Volume/pages
27:9(1995), p. 266-269
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference