Publication
Title
CCB, Antilope en andere projecten: enkele samenwerkingsinitiatieven inzake collectievorming en documentverschaffing tussen Belgische universiteitsbibliotheken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Open
Publication
1995
Volume/pages
27 :9 (1995) , p. 266-269
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference