Publication
Title
Pedagogisch dossier muziekvideo's 1 : 'de kunst van clips' : grensverleggende beeldtaal in de muziekvideo's van Michel Gondry en Mark Romanek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Cinemagie: driemaandelijks filmstudietijdschrift voor filmkunst en beeldopvoeding / Katholieke Filmliga [Brussel] - Brussel, 1998 - 2013
Publication
Brussel : 2009
ISSN
1375-4610
Volume/pages
268 (2009) , p. 4-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference