Publication
Title
Pedagogisch dossier muziekvideo's 2 : van representatie tot stereotypering en controverse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Cinemagie: driemaandelijks filmstudietijdschrift voor filmkunst en beeldopvoeding / Katholieke Filmliga [Brussel] - Brussel, 1998 - 2013
Publication
Brussel : 2010
ISSN
1375-4610
Volume/pages
270 (2010) , p. 12-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference