Publication
Title
Misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Strafrecht, 2012. - Brussel, 2012
Source (series)
Larcier wet en duiding. - Brussel; 2012: 2
Wet en duiding
Publication
Brussel : Larcier , 2012
ISBN
978-2-8044-5187-5
Volume/pages
p. 405-411
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference