Publication
Title
De privatisering van de ruimtelijke ordening : de benadeelde derde moet zelf de handen uit de mouwen steken (noot onder Antwerpen, 20 januari 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1782-3463
Volume/pages
75:40(2011-2012), p. 1768-1776
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 23.01.2013
Last edited 12.08.2020
To cite this reference