Publication
Title
J. Delvoie : Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht : kritisch onderzoek naar de orgaantheorie als juridische grondslag voor toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden naar aanleiding van bestuursoptreden in rechtspersonen van privaatrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2012-2013), p. 760
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.01.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference