Publication
Title
Doe je het of doe je het niet? Verzelfstandigen op lokaal niveau : vier uitdagingen voor nieuwe bestuurders
Author
Abstract
SAMENVATTING Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zullen nieuwe bestuursploegen aan de slag gaan met het gemeentelijk apparaat om hun beleid vorm te geven en uit te voeren. Hierbij moeten ze ook stilstaan bij de vraag of de diensten in dat gemeentelijk apparaat wel de optimale organisatievorm hebben voor de taken die ze moeten uitvoeren. Bovendien moeten tegen 1 januari 2014 de huidig verzelfstandigde diensten worden omgevormd naar de vormen die in het Gemeentedecreet zijn toegelaten. Moeten deze diensten verzelfstandigd worden of niet? Zo ja, in welke vorm? En hoe dienen die verzelfstandigde diensten te worden aangestuurd? En hoe kan men ervoor zorgen dat deze verzelfstandigde diensten voldoende afstemmen met andere actoren binnen het gemeentebestuur? Deze bijdrage gebruikt onderzoeksinzichten om vier cruciale uitdagingen te formuleren naar de nieuwe bestuursploegen en roept op om omzichtig en op een doordachte manier om te gaan met het verzelfstandigingsvraagstuk.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge, 1996, currens
Publication
Brugge : 2012
ISSN
1373-0509
Volume/pages
4 (2012) , p. 38-53
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 31.01.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference