Publication
Title
Traditioneel tekstueel of typisch teleologisch? Rechtsvinding bij het Europees Hof van Justitie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtsvinding op veertien terreinen / Groot-van Leeuwen, Leny [edit.]; e.a.
Publication
Deventer : Kluwer , 2012
ISBN
978-9013110555
Volume/pages
p. 53-66
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference