Publication
Title
Wegen naar een grotere doelmatigheid van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste
Author
Language
Dutch
Source (series)
Berichten / UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid , 1995:3
Publication
Antwerpen : UFSIA , 1995
Volume/pages
31 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference