Publication
Title
De stille ideologie van de besluitvorming : participatie en besluitvorming in een groot infrastructuurproject
Author
Language
Dutch
Source (book)
Stille ideologie : onderstromen in beleid en bestuur / Montfort, Van, Cor [edit.]; e.a.
Publication
Den Haag : Boom/Lemma, 2012
ISBN
9789059318724
Volume/pages
p. 41-55
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.02.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference