Publication
Title
Adem
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaanderen : tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur / Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. - Roeselare, 1966 - 2002
Publication
Roeselare : 2012
Volume/pages
61:342(2012), p. 236
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.02.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference