Publication
Title
Zin aan de waanzin : de Duitse en Britse regimentsgeschiedenis als herdenkingsmonument van de Eerste Wereldoorlog
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen. - Brugge
Publication
Brugge : 2008
ISSN
0770-0822
Volume/pages
145(2008), p. 279-312
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.02.2013
Last edited 12.08.2020
To cite this reference