Publication
Title
Scholen tegen de keer : een verkennende macro-analyse naar de gevolgen van academische segregatie op toekomstig burgerschap bij adolescenten in Europa
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mark Elchardus : cultuursociologie buiten de lijnen. - Leuven, 2012
Publication
Leuven : LannooCampus , 2012
ISBN
978-94-014-0558-4
Volume/pages
p. 230-248
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference