Publication
Title
De impact van opvoedingsstress, depressieve gevoelens en huwelijkstevredenheid op de opvoeding van gehuwde moeders en vaders
Author
Abstract
In deze bijdrage gaan we na in welke mate opvoedingsstress en depressieve symptomen van gehuwde moeders en vaders een invloed hebben op de eigen communicatie met het kind (actoreffecten) en op de communicatie van de andere ouder met het kind (partnereffecten). Gegevens uit het project “Scheiding in Vlaanderen” van 196 niet‐gescheiden gezinnen werden geanalyseerd, waarbij gehuwde moeders en vaders hun eigen opvoedingsstress en depressieve symptomen beoordeelden, en waarbij de ouder‐kind communicatie door zowel het kind als de ouders beoordeeld werd. Structurele vergelijkingsmodellen tonen aan dat zelfgerapporteerde opvoedingsstress de eigen ouder‐kind communicatie beïnvloedt (actoreffect), terwijl zelfgerapporteerde depressieve symptomen een impact hebben op de ouder‐kind communicatie van de andere ouder (partnereffect). Deze effecten zijn even sterk voor moeders en vaders: de samenhang tussen opvoedingsstress en depressieve symptomen enerzijds en ouder‐kind communicatie anderzijds is dus genderneutraal. De resultaten hebben implicaties voor toekomstig onderzoek maar ook voor deskundigen. In toekomstige studies over ouder‐kind relaties moeten bij voorkeur zowel vaders als moeders betrokken worden. Ook opvoedingsondersteunende diensten moeten beide ouders in hun vizier nemen ongeacht of de hulpvraag van een van beide ouders komt. Partnereffecten geven immers aan dat zelfs milde vormen van depressieve symptomen van de ene ouder een impact kunnen hebben op de ouder‐kind communicatie van de andere ouder.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en Nieuwe Gezinnen
Publication
2013
DOI
10.21825/RENG.V3I1.18133
Volume/pages
3 :1 (2013) , p. 1-15
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 19.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference