Publication
Title
Feiten en fictie : een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictieseries op de Vlaamse openbare omroep (1977-2012)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 2013
Volume/pages
574 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.02.2013
Last edited 04.03.2024
To cite this reference