Publication
Title
Kalmte alleen kan u redden : een andere benadering in het voorschrijven van kalmeermiddelen
Author
Abstract
Uit onderzoek blijkt dat een eerste voorschrift voor een kalmeermiddel reeds tot langdurig gebruik kan leiden. Ook recente adviezen raden langdurig gebruik af gezien de kans op gewenning en afhankelijkheid. Ander onderzoek wijst op psychosociale risicofactoren die langdurig gebruik of zelfs misbruik in de hand kunnen werken. Indien de arts in zijn praktijk een andere therapeutische houding aanneemt en niet enkel vaardigheids­technieken aanwendt, kan het opstarten van slaap- en kalmeermiddelen zoveel mogelijk vermeden worden. Erkenning van het belang van de therapeutische relatie, alsook herkenning van de psychopathologie en de psychosociale problemen zijn belangrijke hefbomen voor een ander voorschrijfgedrag. Het besef dat men ook als arts ingebed is in de huidige maatschappelijke context van snelle behoeftebevrediging, wordt verduidelijkt als verborgen verleider, waardoor de arts te snel ingaat op een vraag tot het voorschrijven van een kalmeermiddel. Rekening houden met deze overwegingen betekent anders omgaan met de vraag tot het voorschrijven van een kalmeermiddel.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2013
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
69 :3 (2013) , p. 116-120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference