Publication
Title
Rechterlijke argumentatie en transparantie : een rechtsvergelijkende exercitie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Speelruimte voor transparantere rechtspraak / Broeders, D. [edit.]; e.a.
Source (series)
Verkenning Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Publication
Amsterdam : Amsterdam University Press , 2013
ISBN
9789089645463
Volume/pages
p. 167-206
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 25.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference