Title
Het mistige spanningsveld tussen het Europees aanhoudingsbevel en het recht op een eerlijk proces van artikel 6 EVRM (noot onder Cass. 10 januari 2012),
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
(2012) :4 , p. 308-311
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:328413
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle