Publication
Title
Het mistige spanningsveld tussen het Europees aanhoudingsbevel en het recht op een eerlijk proces van artikel 6 EVRM (noot onder Cass. 10 januari 2012),
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2012
ISSN
1782-3447
Volume/pages
4 (2012) , p. 308-311
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 26.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference