Publication
Title
Studeren met een leefloon : een evaluatie van 10 jaar studeren als billijkheidsreden om af te zien van de werkbereidheidseis in de leefloonwet
Author
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2012:07
Publication
Antwerpen : UA , 2012
Volume/pages
28 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference