Publication
Title
Handelingsgericht werken met het gemotiveerd verslag : een instrument voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handboek leerlingenbegeleiding twee
Publication
2011
Volume/pages
29 (2011) , p. 39-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.02.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference