Publication
Title
Waarom zijn de sociale minima niet overal even laag? Enkele lessen uit een vergelijkend onderzoek naar de determinanten van de hoogte van de bijstand
Author
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2010:09
Publication
Antwerpen : UA , 2010
Volume/pages
19 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference