Publication
Title
Onderzoek naar houdings- en bewegingsafwijkingen bekomen uit de stato-dynamische evaluatie van professionele dansers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor sportgeneeskunde en sportwetenschappen
Publication
2006
Volume/pages
107(2006), p. 24-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.03.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference