Publication
Title
Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming, (noot onder Cass. 12 april 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74 :24 (2010-2011) , p. 998-1001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.03.2013
Last edited 15.07.2021
To cite this reference