Publication
Title
Reïntegranda en erfdienstbaarheid van uitweg : een gedwongen huwelijk?, (noot onder Grondwettelijk Hof 13 januari 2012)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1782-3463
Volume/pages
75 :41 (2011-2012) , p. 1804-1808
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 06.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference