Publication
Title
Openbare erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke erfdienstbaarheden : afbakening, wisselwerking en co-existentie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Eigendomsbeperkingen : de erfdienstbaarheid van openbaar nut / Engelen, Julie. - Antwerpen, 2012
Source (series)
CROW reeks. - Antwerpen; 9
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2012
ISBN
978-94-000-0345-3
Volume/pages
p. 1-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference