Publication
Title
De concurrentiekracht van de luchtvaartsector : inzichten inzake loonkosten, pilotenopleiding en het btw-regime op de georganiseerde reissector
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Goederen- en personenvervoer , 2012
Volume/pages
45 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference