Publication
Title
Armoedebestrijding en sociale zekerheid: mogelijkheden en beperkingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale zekerheid verzekerd? Referaten van het 22ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres / Despontin, Marc [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress , 1995
Volume/pages
p. 509-548
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference