Publication
Title
Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval : commentaar bij artikel 20 WLVO
Author
Language
Dutch
Source (book)
Verzekeringen, 2013. - Brussel, 2013
Source (series)
Economisch recht. - Brussel; 3
Economisch recht ; 3
Publication
Brussel : Larcier, 2013
ISBN
978-2-8044-4647-5
Volume/pages
p. 50-51
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.03.2013
Last edited 12.08.2020
To cite this reference