Publication
Title
Thuistaal en (kleuter)schooltaal : theorie en praktijk in Marokkaanse gezinnen
Author
Abstract
Marokkaanse ouders hechten veel belang aan een goede opleiding voor hun kinderen. Toch slagen ze er niet in om hen een goede ondersteuning te geven. Taalachterstand als gevolg van het nog altijd aanzienlijk aandeel gemengde huwelijken en het verlangen de eigen cultuur te bewaren, zijn belangrijke oorzaken. Die worden nog versterkt omdat het Berbers, de taal van de overgrote meerderheid van de Marokkanen in de Antwerpse regio, geen schrift kent, waardoor de leescultuur ontbreekt. Ook de verschillende socio-culturele referentiekaders waarmee Marokkaanse kinderen worden geconfronteerd, zijn een oorzaak van de leermoeilijkheden. In dit artikel worden de theorie├źn van Bourdieu en Bernstein als verklaring gebruikt.
Language
Dutch
Source (journal)
School en samenleving. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn , 2012
ISSN
1783-7391
Volume/pages
(2012) , p. 1-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 08.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference