Publication
Title
De motivering van gemeentebelastingen in het kader van de toetsing van de eerbiediging van het non-discriminatiebeginsel : naar een niet-discriminerende behandeling van de gemeenten? (noot onder Rb. Hasselt 3 maart 2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2011
ISSN
2031-8219
Volume/pages
411 (2011) , p. 917-921
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 13.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference