Publication
Title
De ambtshalve taxatie als garantie voor het recht van verdediging in geval van betwisting over de toepassing van lokale belastingen (noot onder Cass. 21 oktober 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1782-3463
Volume/pages
75 :28 (2011-2012) , p. 1254-1257
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.03.2013
Last edited 15.07.2021
To cite this reference