Publication
Title
De aantrekkelijkheid van het lerarenberoep voor masters
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vakkundig meesterschap : meesterlijk vakmanschap : congres voor lerarenopleiders / Grift, van de, Wim [edit.]; e.a.
Publication
Groningen : VELON/VELOV , 2013
Volume/pages
p. 102
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.03.2013
Last edited 17.06.2024
To cite this reference