Publication
Title
De kwalificatie van vergoedingen ontvangen naar aanleiding van de overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten door een natuurlijke persoon : een stand van zaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2013
ISSN
2031-8219
Volume/pages
436 (2013) , p. 153-165
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 13.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference