Publication
Title
Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen : kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2012
Volume/pages
306 p.
Note
Eindrapport OBPWO 09.05
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.03.2013
Last edited 15.07.2021
To cite this reference