Publication
Title
Screening naar pregestationele diabetes mellitus bij zwangerschap(swens) en naar zwangerschapsdiabetes : de consensus van de VDV, de VVOG en Domus Medica van 2012
Author
Institution/Organisation
Overleggroep VDV-VVOG-Domus Medica
Abstract
Naast de wereldwijde toename van diabetes mellitus type 2 (DM2) in jongere leeftijdscategorieën neemt in de westerse wereld ook de leeftijd toe waarop vrouwen zwanger worden. Het vroegtijdig opsporen van dysglykemie vóór of zeer vroegtijdig in de zwangerschap is dan ook essentieel aangezien de babys van deze vrouwen niet alleen een hoger risico lopen op foetale overgroei, maar ook op congenitale afwijkingen. Het tijdig opsporen van zwangerschapsdiabetes (ZWDM) is belangrijk gezien het risico op foetale overgroei en het ontwikkelen van DM2 postpartum. Op basis van nieuwe studies en internationale consensusdiscussies kwamen een artsengroep deel uitmakend van de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (VDV), leden van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) en leden van Domus Medica tot een consensus over de screening naar voorafbestaande diabetes mellitus (DM) bij zwangerschap(swens) en naar ZWDM. De consensus van de VDV, de VVOG en Domus Medica stelt dat alle vrouwen gescreend moeten worden naar voorafbestaande DM, het liefst reeds op het ogenblik van de zwangerschapswens of ten laatste bij het eerste prenatale contact. Dit moet gebeuren door middel van een nuchtere glykemiecontrole, gebruikmakend van dezelfde diagnostische criteria voor DM als buiten de zwangerschap. De consensus raadt ook aan om levensstijladvies te geven aan elke zwangere vrouw vroeg in de zwangerschap. Indien er bij de eerste screening prenataal een gestoorde nuchtere glykemie wordt vastgesteld, raadt de consensus aan om zo snel mogelijk te screenen naar ZWDM door middel van een glykemiebepaling drie uur na een orale glucosetolerantietest (OGTT) met 100 g glucose. De aanbeveling van de consensus is verder om de screeningsstrategie van de International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) naar ZWDM op dit ogenblik niet over te nemen, maar om bij de two-step-screeningsstrategie te blijven, met als universele screeningstest de niet-nuchtere glucose challenge test (GCT) met 50 g glucose op 24 weken zwangerschap en voor de diagnose van ZWDM de OGTT na drie uur met 100 g glucose of na twee uur met 75 g glucose gebruikmakend van de Carpenter and Coustan-criteria. Deze consensus zal binnen de drie jaar opnieuw geëvalueerd en zo nodig aangepast worden op basis van de nieuwe beschikbare evidentie.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2013
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
DOI
10.2143/TVG.69.04.2001336
Volume/pages
69 :4 (2013) , p. 162-168
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.03.2013
Last edited 07.10.2022
To cite this reference