Publication
Title
Ter wille van mensen: persoonswaarden in het recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bakens in de storm: opstellen over samenleving en toekomst aangeboden aan prof. Marcel Storme ter gelegenheid van zijn emeritaat / Forrier, Ward [edit.]
Publication
Tielt : Lannoo , 1995
Volume/pages
p. 175-193
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference