Publication
Title
Over samenwerking en afstemming : instrumenten voor een optimale coördinatie van beleid en beheer in de publieke sector
Author
Language
Dutch
Source (series)
Modernisering van de overheidsinstellingen
Publication
Gent : Academia Press , 2003
ISBN
90-382-0462-0
Volume/pages
307 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 27.03.2013
Last edited 22.08.2023
To cite this reference