Publication
Title
Overheid, markt of non-profit? Onderbouwing van het maatschappelijk kerntakenkabinet
Author
Language
Dutch
Source (series)
Reeks modernisering van de overheidsinstellingen
Publication
Gent : Academia Press , 2003
ISBN
90-382-0461-2
Volume/pages
351 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 27.03.2013
Last edited 22.08.2023
To cite this reference