Title
Gevolgen van de nietigverklaring van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen (noot onder Hof van Cassatie 10 mei 2012)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
Subject
Law
vabb
c:vabb:371746
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle