Publication
Title
Gevolgen van de nietigverklaring van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen (noot onder Hof van Cassatie 10 mei 2012)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
76 :25 (2012-2013) , p. 986-990
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 28.03.2013
Last edited 15.07.2021
To cite this reference