Title
Gevolgen van de nietigverklaring van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen (noot onder Hof van Cassatie 10 mei 2012)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
76(2012-2013) :25 , p. 986-990
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:371746
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle