Title
Het kind- en jongereneffectrapport (JoKER) in de weegschaal
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent :Mys & Breesch ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Volume/pages
(2013) :1 , p. 6-22
ISSN
1377-2104
vabb
c:vabb:371753
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In 1997 werd door de Vlaamse overheid een kindeffectrapportage (KER) in het leven geroepen, die in 2008 uitgebreid werd tot een kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). De JoKER is een ex ante-effectrapport dat opgemaakt moet worden door de Vlaamse administratie bij ontwerpen van decreet voor zover deze het belang van personen jonger dan 25 jaar rechtstreeks raken. De Vlaamse overheid gaf aan het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht dit instrument grondig te evalueren. Deze evaluatie steunt op een multimethodologisch design, bestaande uit een literatuuroverzicht, een documentenanalyse, een elektronische vragenlijst, focusgroepsgesprekken en een expertenrondetafel. De drie voornaamste geïdentificeerde spanningsvelden zijn (1) het feit dat, hoewel de JoKER internationaal als goed voorbeeld beschouwd wordt, de kennis over dit instrument bij de betrokken actoren nog versterkt kan worden, (2) het bestaan van een moeilijk evenwicht tussen het integreren van de JoKER binnen de (meer algemene) reguleringsimpactanalyse (RIA) enerzijds en het behoud van de eigenheid van de JoKER anderzijds en (3) het gewicht van het JoKER-proces, waarbij naar een adequate inschatting van de effecten gestreefd dient te worden, zonder het takenpakket van de betrokken ambtenaren al te veel te verzwaren.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/5e5ab6/303514ff346.pdf
Handle