Title
Beleidsdomeinspecifieke coördinatie als onderdeel van deugdelijk bestuur : succes- en faalfactoren in de Vlaamse coördinatiepraktijk
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Politics
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Volume/pages
16(2011) :3 , p. 15-28
ISSN
1373-0509
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Deze bijdrage werpt een blik op coördinatie binnen beleidsdomeinen in de Vlaamse overheid. Optimaal functionerende coördinatie-instrumenten en een vlot coördinatieproces blijken in deze huidige netwerksamenleving van onschatbare waarde voor de publieke sector. Beleidsdomeinspecifieke coördinatie is een belangrijk onderdeel van de coördinatiepraktijk binnen de Vlaamse overheid en richt zich op de wisselwerking tussen agentschap(pen), departement en politieke actoren van een beleidsdomein. De hervorming van de Vlaamse overheid Beter Bestuurlijk Beleid heeft enkele coördinatie-instrumenten aangereikt om deze beleidsdomeinspecifieke coördinatie te stroomlijnen. Daarnaast zijn er binnen enkele beleidsdomeinen ook specifieke coördinatie-initiatieven ontstaan. Om goede praktijken te verspreiden en de aandacht te vestigen op succes- en faalfactoren met betrekking tot deze coördinatieinstrumenten hebben we, in het kader van de SBOV-onderzoekslijn Government Governance2, expert-interviews uitgevoerd binnen verschillende beleidsdomeinen. Dit artikel biedt een geselecteerde neerslag3 van de analyse van deze interviews. Zo bekijken we de werking van coördinatie- instrumenten binnen het strategisch management zoals de opmaak van de beleidsnota en de koppeling van de beleidsnota met de beleidsbrief. Ook cultuurmanagement, de beleidsraad als coördinatie-orgaan en de coördinerende rol van het departement komen aan bod. Als afsluiter duiden we enkele algemene succes- en faalfactoren die een grote invloed uitoefenen op de coördinatiepraktijk in de Vlaamse overheid.