Title
Regulerende organisaties in Vlaanderen
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Politics
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Volume/pages
16(2011) :3 , p. 37-46
ISSN
1373-0509
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
In dit artikel bespreken we enkele algemene kenmerken van regulerende organisaties op Vlaams en federaal niveau. Een complexe organisatie van het reguleringsapparaat wordt vaak geassocieerd met hoge reguleringskosten. Op basis van een databank van regulerende instanties vinden we dat organisaties vaak heel gespecialiseerd zijn. Verschillende soorten organisaties op meerdere overheidsniveaus zijn vaak samen actief in een bepaalde sector. Versnippering kan ontstaan wanneer verschillende organisaties actief zijn en wanneer die organisaties elk een heel beperkte taak hebben. Er zijn echter grote verschillen tussen sectoren. Vooral in economische regulering vinden we veel instanties die elk gespecialiseerd zijn. We gaan ook dieper in op regulerende commissies, die de grootste groep regulerende organisaties vormen. De analyses wijzen erop dat deze commissies vooral dienen om onafhankelijke expertise en steun van doelgroepen te verwerven, bij de uitvoering van bestaande regulering of bij de voorbereiding van nieuwe regels.