Title
Interne audit als governance-instrument binnen de Belgische publieke sector
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Politics
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Volume/pages
15(2010) :2 , p. 46-58
ISSN
1373-0509
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Dit artikel beschrijft de resultaten van een vragenlijst die nagaat welke plaats interne audit inneemt binnen het Belgische overheidslandschap. Interne auditdiensten binnen vier overheidsniveaus werden ondervraagd (Vlaamse overheid, federale overheid, Waalse Gewest, Franse Gemeenschap). De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat er qua regelgeving op het vlak van interne audit een grote heterogeniteit bestaat over de overheidsniveaus heen. Sommige overheden bleken al te beschikken over een (centraal) auditcomité, wat de onafhankelijke positie van de interne auditdienst versterkt, terwijl andere overheden nog wachten op de implementatie van zulke auditcomités. Verder bleek de auditrol te evolueren naar meer consultinggerichte auditpraktijken, alhoewel de zekerheidsverstrekkende rol nog steeds de belangrijkste bleek te zijn binnen de praktijk van publieke interne auditdiensten.