Publication
Title
Interne audit als governance-instrument binnen de Belgische publieke sector
Author
Abstract
Dit artikel beschrijft de resultaten van een vragenlijst die nagaat welke plaats interne audit inneemt binnen het Belgische overheidslandschap. Interne auditdiensten binnen vier overheidsniveaus werden ondervraagd (Vlaamse overheid, federale overheid, Waalse Gewest, Franse Gemeenschap). De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat er qua regelgeving op het vlak van interne audit een grote heterogeniteit bestaat over de overheidsniveaus heen. Sommige overheden bleken al te beschikken over een (centraal) auditcomité, wat de onafhankelijke positie van de interne auditdienst versterkt, terwijl andere overheden nog wachten op de implementatie van zulke auditcomités. Verder bleek de auditrol te evolueren naar meer consultinggerichte auditpraktijken, alhoewel de zekerheidsverstrekkende rol nog steeds de belangrijkste bleek te zijn binnen de praktijk van publieke interne auditdiensten.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge, 1996, currens
Publication
Brugge : 2010
ISSN
1373-0509
Volume/pages
15 :2 (2010) , p. 46-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 28.03.2013
Last edited 22.08.2023
To cite this reference