Publication
Title
Inleiding tot het themanummer : deugdelijk bestuur en government governance
Author
Abstract
Deugdelijk bestuur of good governance in de publieke sector ook wel government governance genoemd , wint aan belang bij bestuurders, managers, raden van bestuur en ministers. Om dat deugdelijk bestuur te bereiken, wordt er vaak verwezen naar corporate governance uit de private sector. De vertaalslag van de corporate governance-principes en in- strumenten naar een publieke sector met een verschillende structuur en andere doelen, is geen eenvoudige opdracht. In deze inleidende bijdrage gaan we in op de voornaamste verschillen tus- sen de publieke en private sector waar men rekening mee moet houden bij de vertaalslag van private governance modellen naar de publieke sector. Verder worden de verschillende bijdragen in dit themanummer, waarin onderzoekers en praktijkmensen op deze vertaalslag en andere aspecten van deugdelijk bestuur hun licht laten schijnen, gesitueerd en ingeleid.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge, 1996, currens
Publication
Brugge : 2007
ISSN
1373-0509
Volume/pages
12 :4 (2007) , p. 2-6
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 28.03.2013
Last edited 22.08.2023
To cite this reference