Publication
Title
Eric Van Schoonenberghe : Alcohol tijdens de 19de eeuw : biotechnologie in volle evolutie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2012
ISSN
0928-303X
Volume/pages
5:4(2012), p. 253-255
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.03.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference